CHỦ NGHĨA ANH HÙNG TRONG KI-TÔ GIÁO

Thánh George là một quân nhân La Mã sống vào thế kỷ III, và câu chuyện ngài giết con rồng được mô tả rõ nhất trong quyển “Huyền Thoại Vàng” (Golden Legend).

Tất cả chúng ta đều có những “con rồng” để khuất phục. Nó có thể là sự kiêu ngạo, sự nóng giận, sự lười biếng, sự tham lam, hoặc bất cứ gì khác. Hãy biết rằng chúng ta chiến đấu với những “con rồng” đó với sự trợ giúp của Thiên Chúa. Và rồi, chúng ta có thể tự hào mình là chiến sĩ đích thực của Ðức Kitô.

“Mỗi khi nhìn đến đời sống của những người đã trung tín theo Ðức Kitô, chúng ta lại có thêm một lý do nữa để phấn khởi tìm kiếm Thành Thánh tương lai” (Hiến Chế Tín Lý Về Giáo Hội, 50)

Xin ngài ban cho con bản tính nghĩa hiệp, sức mạnh, lòng quả cảm, và sự tự tin để đối diện và vượt qua bất cứ thử thách nào con gặp trên bước đường đời